Opłaty i świadczenia

Świadczenia w ramach czesnego:

 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym

 • realizacje programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej

  • w klasach 1-3:

   • zwiększona ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 15 godz. / tyg. - w tym 4 godz. zajęć z native

   • zajęcia prowadzone dwujęzycznie: matematyka, przyroda, muzyka, zajęcia komputerowe, w-f

   • wychowanie fizyczne wymiarze 3 godz. / tyg. - w tym 1 godz. gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej

  • w klasach 2-3 (dodatkowo):

   • kółko ortograficzne i matematyczne łamigłówki

   • język francuski lub hiszpański w wymiarze 2 godz. / tyg.

  • w klasach 4-6:

   • zwiększona ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 12 godz. / tyg. - w tym 3 godz.  zajęć z native

   • język francuski i hiszpański w wymiarze 2 godz. / tyg.

   • zajęcia prowadzone dwujęzycznie: matematyka, informatyka, muzyka, kółko historyczne, w-f

   • wychowanie fizyczne w wymiarze 4 godz. / tyg. - w tym 1 godz. gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej

  • w klasach 7-8:

   • zwiększona ilość godzin edukacji angielskiej w wymiarze 13 godz. / tyg. - w tym 3 godz.  zajęć z native

   • język francuski i hiszpański w wymiarze 3 godz. / tyg.

   • zajęcia prowadzone dwujęzycznie: matematyka, biologia, chemia, informatyka, kółko historyczne, w-f

   • wychowanie fizyczne w wymiarze 4 godz. / tyg. - w tym 1 godz. gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej

 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych (KANGUR, ŚWIETLIK, OLIMPUS itp.)

 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych (Cambridge YLE i KEY, DELE itp.)

 • opieka pedagoga szkolnego

 • opieka psychologa

 • zajęcia świetlicowe

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 • pełne wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek

 

 

Dodatkowo płatne:

 • podręczniki

 • mundurki i tarcze szkolne

 • ubezpieczenie N N W

 • zielone i białe szkoły, wycieczki, wyjścia do kin, teatrów i innych...

 • egzaminy zewnętrzne (Cambridge YLE i KET, DALE itp.)

 • konkursy przedmiotowe (KANGUR, ŚWIETLIK, OLIMPUS itp.)

 • zajęcia dodatkowe: warsztaty plastyczne, Drama Club, szachy, robotyka, squash, ju-jitsu, tenis, piłka nożna, nauka gry na pianie, nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zajęcia reedukacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Opłata rejestracyjna:

 

 • 2 000 zł - płatność jednorazowa, tylko dla nowo zapisywanych uczniów

 

 

Czesne:

 

 • 1 790 zł - płatność miesięczna, płatne przez 12 miesięcy

 

 

Zniżka dla rodzeństw:

 

 • 150 zł - na drugie dziecko