top of page

Zwycięstwo w konkursie LANG LTC / Winning LANG LTC contest

Mamy powód do dumy. Uczniowie naszej szkoły zostali zwycięzcami konkursu "An Evening without Electricity”organizowanego przez LANG LTC - centrum egzaminacyjnym Cambridge English w Polsce.

Prace konkursowe były oceniane bez wglądu w dane ucznia i szkoły. Ogromnym zaskoczeniem dla nas był fakt, że uczniowie „Tęczowego Ogrodu” zdobyli 3 z 4 nagród przyznanych w konkursie. Informacja ta ukaże się także w najbliższym newsletterze Cambridge English.

Nagrodzone prace:

- kategoria 7-11 YLE

- kategoria 11-13 KET PET - nagrodzone prace

-------------------------------

We have a reason to be proud. Our primary school pupils became the winners of "An Evening without Electricity”, contest organized by LANG LTC - Cambridge English examination center in Poland.

Pupils works were evaluated without the knowledge about the pupil and his/her school. It was a big surprise for us when we found out that pupils of Bilingual Primary School 'Tęczowy Ogród' got 3 out of 4 awards granted in this contest. The next Cambridge English newsletter will contain the information about the winners of the contest.

bottom of page