top of page

Dzień Otwarty / Open Day

19 listopada 2014 r. (środa) w godz. 8:30 - 12:45 w naszej szkole odbędzie się DZIEŃ OTWARTY pod hasłem: ROZWIJAMY INTELIGENCJE WIELORAKIE.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z pracą naszych nauczycieli i uczniów oraz udziału w zaproponowanych przez nas zajęciach lekcyjnych:

 • edukacja wczesnoszkolna,

 • edukacja dwujęzyczna matematyczna,

 • edukacja dwujęzyczna przyrodnicza,

 • język angielski,

 • matematyka,

 • język polski.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia w wybranych zajęciach lekcyjnych w sekretariacie szkoły.

Do zobaczenia!

--------------------------

On Wednesday, the 19th of November from 8.30 a.m to 12.45 p.m our Wawsaw Bilingual School organizes open day with motto "Developing Multiple intelligences".

We invite all parents to take a look at our teachers and pupils everyday work. We encourage you to take part in selected classes:

 • early education,

 • bilingual math education,

 • bilingual nature education,

 • English education,

 • math education,

 • Polish education.

If you are interested in any kind of demonstration lesson, please sign up in the office.

See you soon!

15 wyświetleń
bottom of page