top of page

Imponujące wyniki szóstoklasistów / 6th grade pupils results are impressive

W dniu 1 kwietnia 2015 r. nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do "sprawdzianu szóstoklasisty".

Był to również ważny egzamin dla naszej szkoły. Wynik sprawdzianu jest najbardziej obiektywną oceną jakości programu nauczania w Warszaw Bilingual School.

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

  • język polski - 84,4 %

  • matematyka - 89,4 %

  • język angielski - 99,3 %

Są to wyniki dużo powyżej średniej wyników wszystkich szkół podstawowych w Warszawie oraz w Polsce.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Warsaw Bilingual School jest w ścisłym gronie najlepszych szkół podstawowych w Warszawie!

--------------------------------------

The 1st of April was a very important day for our school. 6th grade pupils have taken "6th grade test". This test was important not only for pupils but also for our school. The results are objective assessment for Warsaw Bilingual School's programme.

Pupils results are as follows:

  • Polish language- 84,4%

  • mathematics - 89,4%

  • English language - 99,3%

The results are above average comparing to other primary schools in Warsaw and its province.

Warsaw Bilingual School seems to be one of the best primary schools in Warsaw.

bottom of page