top of page

Szkoła Dobrego Wychowania


Przez ostatnie pół roku nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Dobrego Wychowania organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na życie codzienne i relacje między rówieśnikami.

W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w pogadankach, debatach i konkursach związanych z tematyką dobrego wychowania. Dzieci poznały zasady dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych i rówieśników. Zapoznały się z problemami związanymi z wpływem środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

Z wszystkimi zadaniami konkursowymi uczniowie poradzili sobie znakomicie. Decyzja Jury konkursu otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA.

bottom of page