top of page

Szkoła Podstawowa Roku 2016


Nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Placówka Oświatowa Roku 2016. Program ma na celu nagrodzenie instytucji edukacyjnych, które oferują atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów.

Warsaw Bilingual School została nagrodzona za wdrażanie najlepszych praktyk edukacyjnych Godłem Szkoła Podstawowa Roku 2016.

bottom of page