top of page

Śladami Władysława Bartoszewskiego


Kolejna grupa uczniów wyruszyła na space śladami Władysława Bartoszewskiego. Towarzyszyła im grupa znakomitych przewodników: Marcina Barcza i Elżbiety Sobótki.

Tym razem, w trakcie stałej trasy spacerowej, uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy poświęconej konspiracyjnej Radzie Pomocy Żydom, udostępnionej do zwiedzania na parkanie dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (dziś Ministerstwa Sprawiedliwości) w Al. Ujazdowskich (róg ul. Koszykowej). Tam też odnaleźli cytaty i fotografie Władysława Bartoszewskiego.

bottom of page