top of page

Wielokulturowy Dzień Otwarty


Uczniowie zaprosili swoje rodziny na Wielokulturowy Dzień Otwarty. Każda klasa przygotowała prezentację o wybranym kraju, jego kulturze i religii. Uczniowie zaprezentowali regionalne stroje oraz tańce. Przygotowali również poczęstunek dla swoich gości, składający się z potraw właściwych dla prezentowanego kraju. Zarówno dzieci jak i nauczyciele oraz rodzice świetnie się tego dnia bawili.

bottom of page