top of page

Tolerancja i równouprawnienie


Na lekcji etyki uczniowie klasy 5C rozmawiali o różnorodności, akceptacji, tolerancji, dyskryminacji i równouprawnieniu. Dyskusja była niezwykle owocna, a w jej wyniku powstały wspólnie wykonane plakaty informacyjne o tolerancji i równouprawnieniu kobiet.

bottom of page