top of page

Dzieła artystów żydowskich

Wczoraj uczniowie klasy 6A, na lekcji z p. Anetą, oglądali i interpretowali dzieła polskich malarzy żydowskiego pochodzenia 🖼 W pracach braci Menasze i Efraima Seidenbeutlów doszukiwali się cech postimpresjonistycznych oraz nawiązań do dzieł wielkich mistrzów tego okresu.

Zainspirowani malarstwem żydowskim, uczniowie sami zabrali się do malowania. Efekty ich pracy są imponujące! 🎨

(reprodukcje obrazów pochodzą ze zbiorów multimedialnych Centralnej Biblioteki Judaistycznej)

bottom of page