top of page

Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Ogromne GRATULACJE dla naszych tegorocznych absolwentów!

Pomimo nietypowych i stresujących warunków, w jakich przyszło im zdawać egzamin ósmoklasisty, poradzili sobie znakomicie. Uzyskali wyniki znacznie przewyższające średnie wyniki w Warszawie oraz w Polsce. Średni wynik szkoły, ze wszystkich przedmiotów, wynosi 85%

Najwyższy wynik 100% uzyskało 2 uczniów z matematyki i 5 uczniów z języka angielskiego. Wyniki w przedziale 90-99% uzyskało 6 uczniów z matematyki i 14 uczniów z języka angielskiego. Pozostali uczniowie, w większości przypadków, uzyskali wyniki w przedziale 70–89%.

Średni wynik szkoły, ze wszystkich przedmiotów, wyniósł - 85%

Wyniki z poszczególnych przedmiotów:

  • język polski - 76,60 %

  • matematyka - 82,10 %

  • język angielski - 96,65 %

bottom of page