top of page

Marsz Ginących Gatunków 2022!


Uzbrojeni w plakaty i transparenty, skandując hasła ekologiczne, wyruszyliśmy dzisiaj barwnym korowodem, aby po raz kolejny zamanifestować w obronie zwierząt zagrożonych wyginięciem. Mamy nadzieję, że nasze przesłanie trafi do serc okolicznych mieszkańców i może przez chwilę zastanowią się nad losem rzadkich gatunków zwierząt.

Wśród ogólnie znanych zagrożonych gatunków zwierząt w tym roku pojawiły się również antylopy "z trąbą" - SUHAKI, których historia sięga środkowego plejstocenu a jeszcze w XVI i XVII wieku żyły na terytorium Polski i Ukrainy. Pisał o nich nawet Henryk Sienkiewicz w "Ogniem i mieczem". Obecnie spotkać je można jedynie w środkowej Azji i od 2018 roku są umieszczone w "czerwonej księdze" zwierząt zagrożonych wyginięciem i zaklasyfikowane jako gatunek zagrożony krytycznie.
Comments