top of page

wt., 16 sty

|

Warszawa

Egzamin do klasy 1

Zapraszamy kandydatów do klasy pierwszej na egzamin sprawdzający gotowość szkolną i znajomość języka angielskiego.

Brak wolnych miejsc
Sprawdź dostępne terminy

Czas i lokalizacja

16 sty 2024, 09:00 – 10:30

Warszawa, Radarowa 6, 02-137 Warszawa, Polska

O wydarzeniu

Zapraszamy kandydatów do klasy pierwszej na egzamin wstępny, składający się z dwóch części:

  • sprawdzian gotowości szkolnej
  • egzamin z języka angielskiego.

Egzamin przeprowadzany jest indywidualnie z uczniem.  Po skończonym egzaminie, podczas spotkania z dyrektorem szkoły, rodzic otrzyma informację o wyniku przeprowadzonego egzaminu. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły prześlemy pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu.

Udostępnij to wydarzenie

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca szkołę Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, ul Radarowa 6, 02-137 Warszawa.

  1. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły.

  2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

  6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

bottom of page