top of page

European Language Label

European Language Label - certyfikat
European Language Label - certyfikat
European Language Label - certyfikat

Nasze dwujęzyczne programy nauczania zostały wielokrotnie nagrodzone Certyfikatem European Language Label za innowacyjne techniki kształcenia oraz osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne w dziedzinie nauczania języka angielskiego.

Certyfikat European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) nasze placówki edukacyjne otrzymały już trzykrotnie:

 

  • w 2004 r. - za dwujęzyczny program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym

 

  • w 2009 r. - za projekt "Young Scientist"

 

  • w 2014 r. - za całokształt działań w dziedzinie kształcenia językowego oraz projekt "Wielojęzyczna edukacja finansowa dla najmłodszych"

bottom of page