top of page

Rekrutacja

Zasady przyjmowania do klasy 1

 

Pierwszeństwo przyjęcia do klasy I mają dzieci, które są absolwentami Dwujęzycznego Przedszkola  TĘCZOWY OGRÓD. Przed przyjęciem do szkoły dzieci te muszą pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną. Pod uwagę brana jest również opinia nauczyciela z końcowej grupy przedszkolnej - zarówno nauczyciela polskiego, jak i prowadzącego nauczyciela języka angielskiego.

Dla pozostałych dzieci przewidziana jest trójstopniowa rekrutacja:

 • sprawdzian stopnia przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole,

 • sprawdzian znajomości języka angielskiego,

 • spotkanie z psychologiem i nauczycielami.

 

Osoby zainteresowana zapisaniem swojego dziecka do szkoły prosimy o wypełnienie wszystkich pól w formularzu obok i wysłanie go do nas.

 

Skontaktujemy się z Państwem i umówimy na spotkanie.

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

 

Rozpoczynamy zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z rocznika 2017.

Posiadamy pojedyncze wolne miejsca w klasach 1-8. Zapraszamy dzieci z roczników 2009 - 2016  do rozpoczęcia wspaniałej przygody edukacyjnej w Warsaw Bilingual School.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z dyrektorem szkoły: dorota.masiak@wbschool.pl

Klasa Zerowa, przygotowująca dzieci do nauki w naszej szkole, jest prowadzona w Dwujęzycznym Przedszkolu Tęczowy Ogród przy ul. Miłobędzkiej 14. Szczegółowe informacje dotyczące programu i organizacji Klasy Zerowej oraz warunki rekrutacji i opłaty - Klasa Zerowa WBSchool

Administratorem danych osobowych jest firma Tęczowy Ogród Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Miłobędzka 14 prowadząca szkołę Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, ul Radarowa 6, 02-137 Warszawa.

 1. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły.

 2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

 6. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

Wiadomość została wysłana.

bottom of page