top of page

Klasa Zerowa WBSchool - organizacja pracy

Klasa Zerowa WBSchool pod patronatem Warsaw Bilingual School jest prowadzona w Dwujęzycznym Przedszkolu Tęczowy Ogród przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, zajmującego się grupami zerówkowymi, przy ścisłej współpracy w zakresie organizacji i programu zajęć z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej z Warsaw Bilingual School. Część zajęć w przedszkolu jest prowadzona z udziałem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Warsaw Bilingual School. Uczniowie Klasy Zerowej WBSchool są częstymi gośćmi w szkole. Uczestniczą w zajęciach i aktywnościach klasy pierwszej oraz różnych wydarzeniach i projektach szkolnych.

Tak zorganizowana nauka w Klasie Zerowej WBSchool gwarantuje dzieciom poczucie bezpieczeństwa dzięki nauce w dobrze znanym sobie środowisku przedszkolnym oraz daje im możliwość wcześniejszego poznania szkoły i panujących w niej zasad. Poznają budynek, starszych kolegów oraz nauczycieli, którzy będą ich uczyć. Zobaczą jak prowadzone są lekcje i czym różnią się od zajęć w przedszkolu. Będą miały cały rok na łagodną asymilację w nowym otoczeniu. Dzięki temu we wrześniu, znając nauczycieli i wszystkich kolegów, z radością i bez lęku rozpoczną edukację w klasie pierwszej.

bottom of page