Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego (prowadzona przez TĘCZOWY OGRÓD sp. z o.o.) to miejsce dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. Szkoła przeznaczona jest w równej mierze dla dzieci dopiero rozpoczynających swoją edukację, jak i tych które rozpoczęły ją wcześniej w innych placówkach. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim, otwierając dzieci na świat, inne języki i inną kulturę.

 

Misja

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Stwarzamy każdemu dziecku szansę do rozwoju zgodnie z jego talentem, zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi. Nasze dzieci uczymy dwujęzycznie. Wykształcamy w nich umiejętność uczenia się i funkcjonowania w dwóch językach: polskim i angielskim. Dbamy u naszych uczniów, o ich potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, potrzebę poznania i samorealizacji.

O nas

Nauka

Nasz uczeń uczy się mówić, myśleć i działać w języku angielskim. Nabywa umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia dzięki czemu lepiej radzi sobie w społeczeństwie wielokulturowym.

 

Rozwój

Nasz uczeń rozwija strategię uczenia się języków. Rozszerza kompetencje w zakresie języka angielskiego, który jest na równi z językiem polskim narzędziem komunikacji i interakcji w szkole.

 

Świat

Nasz absolwent to młody człowiek żyjący w integrującej się Europie. Jest tolerancyjny dla innych kultur i odmiennych tradycji.

 

Zapraszamy do nas wychowanków naszego przedszkola, uczniów których pierwszym

językiem jest język angielski oraz wszystkie dzieci, które chciałyby pod okiem

naszej doświadczonej kadry uczyć się dwujęzycznie.