top of page

Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego (prowadzona przez TĘCZOWY OGRÓD sp. z o.o.) to miejsce dla dzieci w wieku 6 - 14 lat. Szkoła przeznaczona jest w równej mierze dla dzieci dopiero rozpoczynających swoją edukację, jak i tych które rozpoczęły ją wcześniej w innych placówkach. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim, otwierając dzieci na świat, inne języki i inną kulturę.

 

Misja

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów. Stwarzamy każdemu dziecku szansę do rozwoju zgodnie z jego talentem, zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi. Nasze dzieci uczymy dwujęzycznie. Wykształcamy w nich umiejętność uczenia się i funkcjonowania w dwóch językach: polskim i angielskim. Dbamy u naszych uczniów, o ich potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, potrzebę poznania i samorealizacji.

O nas

Nauka

Nasz uczeń uczy się mówić, myśleć i działać w języku angielskim. Nabywa umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia dzięki czemu lepiej radzi sobie w społeczeństwie wielokulturowym.

 

Rozwój

Nasz uczeń rozwija strategię uczenia się języków. Rozszerza kompetencje w zakresie języka angielskiego, który jest na równi z językiem polskim narzędziem komunikacji i interakcji w szkole.

 

Świat

Nasz absolwent to młody człowiek żyjący w integrującej się Europie. Jest tolerancyjny dla innych kultur i odmiennych tradycji.

 

Zapraszamy do nas wychowanków naszego przedszkola, uczniów których pierwszym

językiem jest język angielski oraz wszystkie dzieci, które chciałyby pod okiem

naszej doświadczonej kadry uczyć się dwujęzycznie.

bottom of page