top of page

Osiągnięcia

Podczas ośmioletniej edukacji w szkole podstawowej wiedza uczniów jest wielokrotnie weryfikowana. Dzieci przystępują co roku do różnego rodzaju testów i egzaminów oraz uczestniczą w programach edukacyjnych, które mają na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w procesie edukacji.

 

Wyniki tych sprawdzianów są również testem poziomu nauczania w szkole. Pozwalają ocenić, na ile szkoła przygotowuje uczniów do wykorzystywania posiadanych wiadomości i umiejętności oraz do rozwiązywania problemów, czyli do radzenia sobie z nowymi sytuacjami – bo z takimi często będą się stykać w dalszej edukacji i w życiu.

 

Uczniowie naszej szkoły na tle województwa i Polski osiągają wyniki powyżej średniej.

bottom of page