top of page

Program

Nasz autorski program nauczania łączy na zasadzie synergii polską podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki z brytyjskim programem nauczania. Dzieci uczą się, że te same treści można przekazać w różny sposób, w dwóch różnych systemach językowych.

 

Dążymy również do rozwijania kompetencji komunikatywnych uczniów na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, tzn. rozwijanie zdolności do swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim, jak i językiem angielskim na co dzień.

bottom of page