top of page

Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego oferuje swoim uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających talenty i zainteresowania dzieci. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i podzielone są na:

 

  • koła zainteresowań - organizowane w ramach czesnego - odbywają się nie wcześniej niż o godzinie 13.20 (po przerwie obiadowej)

  • zajęcia dodatkowe płatne - odbywają się po godzinie 15.00.

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy swoim uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających talenty i zainteresowania dzieci.
bottom of page