top of page

Oferta

Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego jest wyjątkową szkołą, stworzoną w oparciu o wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego (od 1991 r. - Greenwich School of English) oraz w edukacji dwujęzycznej (od 2001 r. - Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród). Nasz autorski, dwujęzyczny program nauczania został trzykrotnie nagrodzony Europejską Nagrodą EUROPEAN LANGUAGE LABEL za innowacyjność w dziedzinie nauczania i uczenia się języka angielskiego.

 

Zapewniamy dzieciom rzetelną edukację pod czujnym okiem doświadczonej kadry z pasją i wysokimi kwalifikacjami. Pracujemy w oparciu o programy edukacyjne i wychowawcze, które dostosowane są do potrzeb życia we współczesnym świecie. Przewyższają one znacznie podstawę programową MEiN, a naszym absolwentom gwarantują najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

 

Realizując program edukacyjny zapewniamy naszym uczniom 12 - 15 godzin edukacji angielskiej tygodniowo. W ramach zajęć dzieci nie tylko przyswajają słówka i gramatykę lecz uczą się myśleć i wyrażać siebie w języku angielskim oraz poznają kulturę krajów anglojęzycznych, uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Kończąc edukację w Warsaw Bilingual School, nasi uczniowie znają język angielski na poziomie: Cambridge Key for Schools (KET)B1 Preliminary for School (PET), B2 First for Schools (FCE) lub C1 Advanced (CAE) i bez problemu zdają egzamin potwierdzony certyfikatem.

 

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W trakcie edukacji w Warsaw Bilingual School poddawani są testom sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności (badanie umiejętności trzecioklasisty i egzamin ósmoklasisty), a ich wyniki - na tle Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski - są powyżej średniej.

 

Nasza szkoła posiada własną kuchnię, spełniającą normy europejskie w zakresie systemu zarządzania HACCP. Przygotowujemy zdrowe, domowe posiłki uwzględniające indywidualne diety. Nasz jadłospis jest różnorodny i spełnia wymagane normy żywienia dzieci w wieku szkolnym. Został przygotowany i jest stale modyfikowany przez specjalistów z Instytutu Żywienia w Warszawie.

5P9C0129 Kopia-min.jpg
bottom of page