top of page

Koła zainteresowań

Klasy 1-3

 

 • Matematyczne łamigłówki - od klasy II. Zajęcia mają charakter zabawowy, uczą rozwiązywania zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych. Przygotowują uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy matematyczne w następujących konkursach: Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Genius Logicus.

 

 • Z ortografią na wesoło - od klasy II. To nauka ortografii poprzez ćwiczenia, zabawy i gry np. „Domino ortograficzne”, które znacznie zwiększają skuteczność opanowania przez dzieci poprawnej pisowni. Poznawanie i utrwalanie reguł ortograficznych uprzyjemniają dzieciom żartobliwe teksty, ćwiczenia podobne do łamigłówek, rebusy oraz kolorowe ilustracje. Uczniowie mają okazję poznawać tajniki ortografii korzystając z programów komputerowych do nauki poprawnej pisowni. Prowadzenie ćwiczeń kaligraficznych. Uczniowie przygotowują się także do dyktand i konkursów ortograficznych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym:”Z ortografią na wesoło”

 • Przyjaciel Zippiego - program profilaktyczny dla klas I - o programie

Klasy 4-8

 

 • Dwujęzyczne kółko matematyczne - program powstał z myślą o wszystkich uczniach. Chcemy rozwijać piękno myślenia matematycznego a w rozwiązywaniu zadań zdobywać przyjemność. Uczyć sposobów osiągania pewności w rozwiązywaniu zadań tekstowych, rozwijać wyobraźnie, logiczne myślenie. Budować język pojęć w obu językach.

 

 • Dwujęzyczne kółko historyczne - Zasadniczym celem programu oraz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez nauczyciela jest wprowadzenie dziecka w dzieje historii Polski pt. ”Palcem po mapie” Realizacja powyższych zagadnień ma przyczynić się do zaciekawienia historią naszego kraju, jego kultury i tradycji narodowej. Budowanie języka pojęć w obu językach.

 

 • Kółko dziennikarskie - przeznaczone dla uczniów starszych klas twórcze zajęcia rozwijające ich zdolności pisarskie, warsztatowe, komunikacyjne. Młodzież pisze artykuły, przeprowadza wywiady oraz tworzy szkolną gazetkę Bilingual Breaking News. (numery Szkolnej Gazetki)

 • Koło czytelnicze - celem programu jest rozwijanie zainteresowań literackich oraz kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i kultury czytelniczej uczniów. W ramach spotkań koła uczniowie dyskutują o literaturze, organizują wewnątrzszkolne konkursy literackie oraz prezentują i czytają książki swoim młodszym kolegom w szkole i przedszkolu. Program przyczynia się do wzbogacania słownictwa, rozwijania wyobraźni i kształtowania poczucia estetyki.

 • Koło informatyczne - zajęcia programowania i robotyki dla uczniów klas 4-7, organizowane w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

 

 • Fakultet matematyczny - W ramach całorocznego projektu matematycznego, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w  jednym z dwóch fakultetów: wyrównującym lub konkursowym.

  • fakultet wyrównujący - skierowany do osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie zagadnień omawianych na lekcji oraz tych, które były nieobecne i chcą popracować nad określonymi zagadnieniami.

  • fakultet konkursowy - ma na celu rozwijanie logicznego rozumowania oraz doskonalenie umiejętności sprawnego rozwiązywania testów. Program zajęć obejmuje przygotowanie do konkursów matematycznych.

bottom of page