Koła zainteresowań

Klasy 1-3

 

 • Matematyczne łamigłówki - od klasy II. Zajęcia mają charakter zabawowy, uczą rozwiązywania zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych. Przygotowują uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy matematyczne w następujących konkursach: Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Genius Logicus.

 

 • Z ortografią na wesoło - to nauka ortografii poprzez ćwiczenia, zabawy i gry np. „Domino ortograficzne”, które znacznie zwiększają skuteczność opanowania przez dzieci poprawnej pisowni. Poznawanie i utrwalanie reguł ortograficznych uprzyjemniają dzieciom żartobliwe teksty, ćwiczenia podobne do łamigłówek, rebusy oraz kolorowe ilustracje. Uczniowie mają okazję poznawać tajniki ortografii korzystając z programów komputerowych do nauki poprawnej pisowni. Prowadzenie ćwiczeń kaligraficznych. Uczniowie przygotowują się także do dyktand i konkursów ortograficznych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym:”Z ortografią na wesoło”

 • Język francuski lub hiszpański - od klasy II

 

 • Przyjaciel Zippiego - program profilaktyczny dla klas I - o programie

Klasy 4-8

 

 • Dwujęzyczne kółko matematyczne - program powstał z myślą o wszystkich uczniach. Chcemy rozwijać piękno myślenia matematycznego a w rozwiązywaniu zadań zdobywać przyjemność. Uczyć sposobów osiągania pewności w rozwiązywaniu zadań tekstowych, rozwijać wyobraźnie, logiczne myślenie. Budować język pojęć w obu językach.

 

 • Dwujęzyczne kółko historyczne - Zasadniczym celem programu oraz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez nauczyciela jest wprowadzenie dziecka w dzieje historii Polski pt. ”Palcem po mapie” Realizacja powyższych zagadnień ma przyczynić się do zaciekawienia historią naszego kraju, jego kultury i tradycji narodowej. Budowanie języka pojęć w obu językach.

 

 • Dwujęzyczne kółko przyrodnicze - Celem programu jest poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych wybranych miast i regionów polski oraz państw sąsiadujących. Poznanie różnych form ochrony przyrody. Wskazanie postaw, stylu życia i nawyków warunkujących zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach przyrodniczych. Nasi uczniowie już od klasy I odnoszą sukcesy w Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

 

 • Kółko dziennikarskie - przeznaczone dla uczniów starszych klas twórcze zajęcia rozwijające ich zdolności pisarskie, warsztatowe, komunikacyjne. Młodzież pisze artykuły, przeprowadza wywiady oraz tworzy szkolną gazetkę Bilingual Breaking News. (numery Szkolnej Gazetki)

 • Kółko filozoficzne - podczas zajęć uczniowie poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące wyjaśnienia świata oraz egzystencji ludzkiej. Przybliżają ważne zagadnienia z zakresu filozofii, poznają filozofów starożytnych i ich poglądy, rozwijają zdolność logicznego myślenia i refleksji.

 

 • Język francuski lub hiszpański

 

 • Fakultet matematyczny - W ramach całorocznego projektu matematycznego, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w  jednym z dwóch fakultetów: wyrównującym lub konkursowym.

  • fakultet wyrównujący - skierowany do osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie zagadnień omawianych na lekcji oraz tych, które były nieobecne i chcą popracować nad określonymi zagadnieniami.

  • fakultet konkursowy - ma na celu rozwijanie logicznego rozumowania oraz doskonalenie umiejętności sprawnego rozwiązywania testów. Program zajęć obejmuje przygotowanie do konkursów matematycznych.

 • Fakultet geograficzno - przyrodniczy

Tęczowy Ogród © 2018    Created by eMarketerka 

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o. jest zabronione.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

22 848 04 35

Warszawa, ul. Radarowa 6