top of page

Inne formy pracy Szkoły

  • Szkoła była organizatorem konkursu - miniatury artystyczne w języku angielskim - Act and Sing in Winter

  • W szkole odbywają się uroczystości zgodne z kierunkami pracy szkoły.

  • Nasi uczniowie biorą udział w wycieczkach do teatru, muzeum, kina.

  • Razy do roku organizowane są wyjazdy poszczególnych klas na zieloną szkołę.

  • Nasi uczniowie chętnie i licznie uczestniczą w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

  • Szkoła brała udział w projektach współpracy międzynarodowej: Comenius, Global Partners Junior.

bottom of page