top of page

Certyfikat Ortograffiti / Ortograffiti method certificate

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy program wspierania uczniów w nauce czytania i pisania - Metoda Ortograffiti. Właśnie otrzymaliśmy certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

---------------------------------

In the school year 2013/2014 we implemented a program to support pupils in learning reading and writing - Ortograffiti method. We just received a certificate Polish Dyslexia Association.

bottom of page