top of page

Rekrutacja uzupełniająca / Additional Recruitment

Prowadzimy rekrutację dodatkową do klas I - V. Posiadamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w poszczególnych klasach. Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 11 lat do podjęcia wspaniałej przygody edukacyjnej w Warsaw Bilingual School.

Mamy 24 lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego oraz 15-letnie doświadczenie w edukacji dwujęzycznej. Nasz autorski, innowacyjny program nauczania został trzykrotnie nagrodzony Europejską Nagrodą EUROPEAN LANGUAGE LABEL.

Zapewniamy dzieciom rzetelną edukację w kameralnych klasach, pod czujnym okiem doświadczonej kadry z pasją i wysokimi kwalifikacjami. Pracujemy opierając się na programach edukacyjnych i wychowawczych, które dostosowane są do potrzeb życia we współczesnym świecie. Przewyższają one znacznie podstawę programową MEN a naszym absolwentom gwarantują najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej.

Realizując program edukacyjny zapewniamy naszym uczniom 14 - 16 godzin edukacji dwujęzycznej tygodniowo. W ramach zajęć dzieci nie tylko przyswajają słówka i gramatykę lecz uczą się myśleć i wyrażać siebie w języku angielskim oraz poznają kulturę krajów anglojęzycznych, uczestnicząc w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Po sześciu latach edukacji w Warsaw Bilingual School nasi uczniowie znają język angielski na poziomie Cambridge Preliminary (PET) i bez problemu zdają egzamin potwierdzony certyfikatem.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W trakcie edukacji w Warsaw Bilingual School poddawani są testom sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności (badanie OBUT, sprawdzian klasie VI, projekt Lepsza Szkoła), a ich wyniki - na tle Warszawy, województwa mazowieckiego i Polski - są powyżej średniej.

Nasza szkoła posiada własną kuchnię, spełniającą normy europejskie w zakresie systemu zarządzania HACCP. Przygotowujemy zdrowe, domowe posiłki uwzględniające indywidualne diety. Nasz jadłospis jest różnorodny i spełnia wymagane normy żywienia dzieci w wieku szkolnym. Został przygotowany i jest stale modyfikowany przez specjalistów z Instytutu Żywienia w Warszawie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

bottom of page