top of page

Dwa języki, dwie kultury...

Dzieci uczące się w szkołach dwujęzycznych przyswajają język obcy znacznie szybciej niż ich rówieśnicy korzystający ze standardowej edukacji językowej. Umożliwia to intensywny kontakt z językiem oraz związaną z nim kulturą, a o efektach świadczą sytuacje z życia codziennego oraz wyniki uczniów na sprawdzianach i testach.

"How do you call szyszka in English"? Kto zadaje takie pytania? Polscy uczniowie swoim kolegom z ławki. To dowód na to, że potrafią przestawić się z rodzimego języka na obcy. Zwykle prośba o pomoc zostałaby wypowiedziana w łatwiejszym, czyli rodzimym języku. Jednak w efekcie nauczania dwujęzycznego w Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkole Podstawowej, dzieci potrafią nie tylko mówić, ale i myśleć po angielsku! Czym różni się dwujęzyczność od zwykłej znajomości języka obcego? Tym, że dziecko posługuje się równie sprawnie dwoma językami - nie tłumaczy zdań z jednego języka na drugi, tylko od razu formułuje w nim myśli. Prowadzi dyskurs cały czas w tym samym języku, nie ma problemu z czytaniem książek czy oglądaniem filmów, a co najważniejsze, może też zdobywać wykształcenie np. z anglojęzycznych podręczników lub kontynuując edukację w zagranicznej szkole. Dodatkowo dwujęzyczne dzieci są bardziej kreatywne i pewne siebie, ponieważ czerpią z zasobów różnych kultur, a także łatwo i chętnie kontaktują się z ludźmi z dwóch kręgów językowych.

- Istotę dwujęzyczności znakomicie oddaje historia, która zdarzyła mi się, kiedy sama jeszcze byłam uczennicą - mówi Agata Żurowska, założycielka Warsaw Bilingual School. - Zagraniczny turysta widząc nadjeżdżający autobus, zapytał mnie o jego trasę po angielsku. W myślach przetłumaczyłam pytanie na polski, ułożyłam odpowiedź i przełożyłam na angielski. Już miałam się odezwać ale w tym czasie autobus zdążył odjechać razem z obcokrajowcem. Dwujęzyczna osoba odpowiedziałaby od razu. Dlatego układając program nauczania w Warsaw Bilingual School dbam o to, aby dzieci od początku posługiwały się angielskim w jak największym stopniu, a równocześnie, żeby również w tym języku zdobywały wiedzę. Czy dwujęzyczność jest częstą cechą? To zaskakujące, ale okazuje się, że jest to bardzo powszechna umiejętność. Około 2/3 ludzi na świecie jest dwujęzycznych. W stosunkowo jednorodnej etnicznie Polsce bilingwizm nie jest popularny, ale sytuacja dynamicznie się zmienia, wraz ze zwiększającą się liczbą związków wielokulturowych oraz koniecznością znajomości drugiego języka ze względów zawodowych. Co więcej i u nas można znaleźć obszary dwujęzyczne - chociażby część woj. pomorskiego zamieszkaną przez Kaszubów lub opolskiego. Bilingwizm najlepiej zacząć kształtować jak najwcześniej. Zapisując dziecko do szkoły podstawowej warto wybrać tę z ofertą edukacyjną w systemie dwujęzycznym, która zapewnia minimum kilkanaście godzin zajęć w języku angielskim lub dwujęzycznych w tygodniu.

Warsaw Bilingual School zapewnia uczniom 14 godzin edukacji angielskiej i dwujęzycznej tygodniowo. Część zajęć jest przeznaczona na tradycyjną naukę języka obcego, przygotowanie do egzaminów, opanowanie gramatyki. W przypadku programu prawdziwie dwujęzycznego bardzo ważne są dodatkowe godziny, w ramach których dzieci realizują własne projekty w obcym języku oraz poznają pod kierunkiem native speakera kulturę krajów anglojęzycznych. Po angielsku realizowane są też dodatkowe godziny matematyki, historii świata oraz przyrody. W trakcie takich zajęć dzieci angażują się w nowe zagadnienia, a języka uczą się niejako przy okazji. Ponad to nasi uczniowie mają możliwość konfrontowania swojej wiedzy o świecie z zagranicznymi przyjaciółmi, z którymi kontaktują się w ramach międzynarodowych programów, w których bierze udział szkoła, między innymi Global Partners Junior.

bottom of page