top of page

WILCZE DZIECI


W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl zajęć pt. WILCZE DZIECI, prowadzonych przez wykładowcę z Collegium Civitas - Pawła Maranowskiego. Celem zajęć jest przedstawienie problematyki socjalizacji i wychowania do życia w społeczeństwie w oparciu o historie ludzi wychowanych w różnych kontekstach i w różnego rodzaju społecznościach.

Zajęcia WILCZE DZIECI mają na celu uświadomienie dzieciom, że odgrywane przez nas role społeczne, zachowania, język, mowa ciała, nawyki, czy też wyznawane wartości są wynikiem procesów społecznych, na które wpływ mają przede wszystkim inni ludzie spotykani na naszej drodze. Wyjaśnione zostanie dzieciom, że istotną rolę w procesach socjalizacji pełnią grupy odniesienia, które dzielą się na grupy socjalizacji pierwotnej (np. rodzice) i wtórnej (np. koleżanki, koledzy, nauczyciele).

Podczas prezentacji zostaną przedstawione przykłady dzieci wychowanych przez zwierzęta i omówione konsekwencje jakie niesie ze sobą tego typu socjalizacja. Z kolei poprzez porównanie socjalizacji w różnych kulturach i społecznościach dodatkowo uwydatniony zostanie społeczny kontekst tego zjawiska. Oprócz przedstawienia prawdziwych historii “wilczych dzieci”, w trakcie prezentacji pojawią się również odwołania do legend (np. legenda o założeniu Rzymu przez Romulusa i Remusa) i popkultury (na przykład do filmów fabularnych i animowanych: Mowgli z “Księga dżungli”, Tarzan).

Dzięki zajęciom dzieci nabędą wiedzę na temat tego jaki jest cel wychowania do życia w społeczeństwie i jak obecność innych ludzi wpływa na nasze życie.

bottom of page