top of page

Warszawska Olimpiada Młodzieży


Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zmagania sportowe w międzyszkolnych eliminacjach dzielnicowych 52. edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

Warszawska Olimpiada Młodzieży jest corocznym przedsięwzięciem z wieloletnią tradycją, kierowanym przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. W zawodach, na szczeblu miasta, mają prawo startu mistrzowie dzielnic Warszawy wyłonieni w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w dzielnicy.

Główne cele Olimpiady to:

 • aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań ogólnego wychowania fizycznego i zdrowotnego

 • propagowanie zdrowego stylu życia

 • ocena pracy szkolnych i uczniowskich klubów sportowych oraz szkół

 • wyłonienie szkół reprezentujących Warszawę w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

25 września 2018 r., na obiektach klubu sportowego ,,Przyszłość ", odbyły się zawody dzielnicowe w ramach eliminacji Warszawskie Olimpiady Młodzieży w przełajowych biegach indywidualnych szkół z dzielnicy Włochy. W zawodach biegowych WARSAW BILINGUAL SCHOOL reprezentowali:

 • Karolina Ś.

 • Aleksandra W.

 • Oliwia P.

 • Weronika S.

 • Karolina K.

 • Aleksandra K.

 • Julia S.

 • Matylda H.

 • Aleksander B.

 • Dawid G.

 • Mateusz K.

 • Maksymilian M.

 • Mateusz H.

 • Ignacy Z.

 • Emir A.

 • Szymon G.

 • Bruno M.

 • Antoni W.

Wszyscy uczniowie godnie i z ambicją reprezentowali szkołę w niełatwej rywalizacji sportowej.

bottom of page