top of page

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

UWAGA, UWAGA!!!

ZNAMY WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY!!!

NASI ABSOLWENCI PORADZILI SOBIE ZNAKOMICIE!!!


Osiągnięte przez naszych ósmoklasistów wyniki, jak co roku, znacznie przewyższają średnią krajową z poszczególnych przedmiotów:

  •  język polski - 90,69 % (66% śr. w kraju)

  •  matematyka - 74,50 % (53% śr. w kraju)

  •  język angielski - 93,94 % (66% śr. w kraju)


Średni wynik szkoły ze wszystkich przedmiotów wyniósł w tym roku - 86,38 %


Wyniki w najwyższym przedziale 90-100% osiągnęła znacząca liczba uczniów:

  •  z języka angielskiego - 13 osób - 81,2% (tylko 29,8% w kraju)

  •  z matematyki - 6 osób - 37,5% (tylko 15,7% w kraju)

  •  z języka polskiego - 11 osób - 68,8% (tylko 4,6% w kraju)


Na 16 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu:

  •  z języka angielskiego - najwyższy wynik 100% uzyskały 2 osoby

  •  z matematyki - najwyższy wynik 100% uzyskało 5 osób

  •  z języka polskiego - najwyższy wynik 98% uzyskały 2 osoby


Ogromne brawa i GRATULACJE dla wszystkich tegorocznych absolwentów!Comments


bottom of page