top of page

Olimpiady i konkursy przedmiotowe

O tym, że nasi uczniowie są bardzo zdolni i utalentowani wiemy doskonale! Nasze oceny mogą być jednak subiektywne. Dlatego co roku dajemy im możliwość obiektywnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Z roku na rok lista uczestników rośnie, a nagradzanych przybywa.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe

Co roku klasy 6-8 uczestniczą w Konkursach Przedmiotowych "Mazowieckie Talenty", organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczniowie próbują swoich sił w konkursach z języka polskiego, matematyki, geografii oraz języków obcych. W ostatnich trzech latach do finału konkursów dostało się sześcioro uczniów, z których jedn został LAURETAM a pięciu pozostałych zdobyło tytuł FINALISTY.

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

To wieloetapowa olimpiada sprawdzająca umiejętności językowe uczniów klas 7-8. Laureaci zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty (z języka angielskiego) oraz mają pierwszeństwo w przyjęciu do szkół ponadpodstawowych.

 

Nasi uczniowie doskonale radzą sobie na wszystkich etapach olimpiady i co roku kilkoro uczniów dociera do finału. W ostatnich trzech latach do finału dotarło jedenaścioro uczniów, a tytuł LAUREATA uzyskało dziesięcioro z nich.

finaliści.png
laureaci.png

Ogólnopolskie konkursy i olimpiady przedmiotowe

Uczniowie naszej szkoły, już od najmłodszych klas, bardzo chętnie uczestniczą w różnych ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Co roku odnoszą w nich sukcesy, uzyskując tytuły LAUREATÓW oraz WYRÓŻNIENIA.

W ostatnich trzech latach uczniowie brali udział w następujących konkursach i olimpiadach:

  • język polski - Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego z elementami ortografii LEON, ALFIK Humanistyczny i Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego ALBUS

  • język angielski - Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUSEK, Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUS, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem THE BAT KID, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ALBUS, Ogólnopolski Konkursu Łowcy Talentów Jersz - ENGLISH ACE, Ogólnopolski Konkursu Łowcy Talentów Jersz - ENGLISH HIGH FLIER, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego PINGWIN, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego PANDA i Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego MULTITEST

  • język niemiecki - Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego ALBUS

  • język hiszpański - Olimpiada Języka Hiszpańskiego OLIMPUS

  • matematyka - Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS i Maks Matematyczny

  • przyroda i biologia - Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik i Ogólnopolski Konkurs z Biologii GALILEO

  • geografia - Olimpiada z geografii OLIMPUS i Ogólnopolski program programu Cosmic Challenge

  • chemia - Olimpiada z chemii OLIMPUS

 

Osiągnięcia uczniów prezentuje poniższa tabela:

olimpiady i konkursy.png
bottom of page