top of page

Wielkie zmiany / Big changes

Wielkie zmiany w Warsaw Bilingual School! Nowy rok szkolny rozpoczniemy w nowym budynku. Od 1-go września 2015 nasza szkoła mieścić się będzie przy ul. Radarowej 6.

----------------------------

Big changes in the Warsaw Bilingual School! The new school year we begin in the new building. From 1st of September 2015 our school will be located on Radarowa street 6.

bottom of page