top of page

Recycling & Cycling

Uczniowie klasy 6 wraz z nauczycielką języka angielskiego zachęcają do proekologicznego trybu życia. W ramach projektu Recycling & Cycling chcą zwrócić uwagę na konieczność dbania o otaczające nas środowisko.

Poczynania naszych ekologów możecie śledzić na:

  • facebooku

  • instagram

  • forum

Pierwsza akcja naszych EKOLOGÓW już w środę 22 kwietnia. Zapraszamy na wielkie sprzątanie świata. Przydadzą się worki i ręce chętne do pracy ;)

Zachęcamy do polubienia strony Recycling & Cycling ;) - https://www.facebook.com/recyclingandcycling

-------------------------------

6th grade pupils together with their English teacher promote ecological lifestyle. Under Recycling & Cycling project they emphasize the necessity of taking care about our environment.

You can keep an eye on our small ecologists success on:

  • facebook

  • instagram

  • forum

Our small ecologists' 1st campaign is planned for Wednesday the 22nd of April. Join us to clean up the World!! Any kind of help is welcome ;)

All details about the campaign on our website - https://www.facebook.com/recyclingandcycling

bottom of page