top of page

Projekt edukacyjny Make World

Uczniowie i nauczyciele Warsaw Bilingual School przystąpili do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego Make World.

Make World to międzynarodowy projekt, który dostarczy metodykę oraz narzędzia do nauki przedmiotów określanych jako STEM. Należą do nich: Nauki Przyrodnicze, Technologia, Inżynieria i Matematyka.

W projekcie, oprócz Warsaw Bilingual School, uczestniczą dwie szkoły podstawowe:

- Ekpaideutiria Douka

- Fundacion Educativa ACI Esclavas SC-Fatima

oraz instytucje naukowe:

- University of Deusto (Hiszpania),

- Computer Technology Institute & Press "Diophantus" (Grecja).

Więcej szczegółów na temat projektu na stronach:

bottom of page