top of page

Make World

Make World to międzynarodowy projekt, który dostarcza metodykę oraz narzędzia do nauki przedmiotów określanych jako STEM (Nauki Przyrodnicze, Technologia, Inżynieria i Matematyka). Projekt  jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

 

W projekcie uczestniczą instytucje naukowe: University of Deusto (Hiszpania), Computer Technology Institute & Press "Diophantus" (Grecja) oraz trzy szkoły podstawowe: Ekpaideutiria Douka, Fundacion Educativa ACI Esclavas SC-Fatima oraz Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa.

 

Głównymi celami projektu są:

  • ocena wiedzy i podejścia do przedmiotów STEM wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych,

  • zaprojektowanie i zdefiniowanie metodyki nauczania STEM, opartej na platformie, skupiającej się na scenariuszach/historiach, technicznym myśleniu i spersonalizowanej nauce,

  • rozwój otwartej, darmowej platformy, która będzie promowała związek pomiędzy przedmiotami STEM i technicznym myśleniem,

  • stworzenie treści i zadań o różnym stopniu zaangażowania użytkownika (pierwotna baza materiałowa będzie otwarta i dostępna dla wszystkich),

  • określenie wpływu projektu na podejście i naukę przedmiotów STEM oraz ocena metody, platformy i stworzonych materiałów.

 

Oczekiwane rezultaty projektu to:

 

Platforma Make World

Platforma  integrująca moduły do tworzenia i wykorzystania zasobów edukacyjnych w klasie. Umożliwia ona wyświetlanie i tworzenie postaci, światów i historii, które wykorzystują elementy programowania przy jednocześnie nawiązaniu do treści zapisanych w podstawie programowej przyrody i matematyki.

 

Materiały edukacyjne

Przygotowane zostaną materiały edukacyjne do wykorzystania w klasie. Będą one zawierały wskazówki metodologiczne dla nauczycieli, ale również omówione zostaną w nich kwestie techniczne związane z wykorzystaniem zasobów platformy. Materiały te zostaną przetłumaczone na wszystkie języki projektu – angielski, baskijski, hiszpański, polski i grecki.

 

Przewodnik dla nauczycieli

Przewodnik przeznaczony dla nauczycieli i rodziców pokazujący możliwości wykorzystania przygotowanych w projekcie narzędzi i zasobów.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie projektu http://www.makeworld.eu/

bottom of page