top of page

Holokaust


Uczniowie klasy 5A, na lekcji z p. Anetą, omawiali historię polskich Żydów oraz ich tragiczne losy w okresie II wojny światowej. Dyskusja o przyczynach zagłady okazała się niezwykle owocna, a spostrzeżenia uczniów wyjątkowo trafne. Na liście przyczyn Holokaustu znalazły się:

- antysemityzm,

- nietolerancję,

- poczucie wyższości,

- dyskryminację,

- nienawiść,

- stereotypy,

- propagandę.

bottom of page