top of page

Warsaw Doesn't Suck

Wczoraj odwiedzili nas Zuzanna i Tymoteusz z Liceum im. Stefana Batorego. Podczas spotkania z uczniami klas 7 i 8 opowiedzieli o projekcie Warsaw Doesn't Suck, w którym uczestniczą.

Na zakończenie, nasi goście opowiedzieli o swojej szkole i nauczycielach. Odpowiedzieli również na pytania młodszych kolegów, którzy właśnie muszą podjąć decyzję o wyborze swojego liceum.

bottom of page