top of page

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Już po raz drugi nasza szkoła uczestniczy w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W tym roku otrzymaliśmy dwa granty, w ramach których uczniowie klas 4-7 będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w zakresie programowania i robotyki. Zajęcia będą odbywały się, w formie kółek informatycznych, w dwóch grupach wiekowych.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych będą mieli nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych. Szczegóły poznamy już wkrótce.

Granty realizowane są w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

bottom of page