top of page

badanie OBUT

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu "Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej".

 

Głównym celem badania jest umożliwienie szkołom podstawowym otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności ich uczniów kończących klasę trzecią oraz pomoc w diagnozowaniu jakości nauczania. Badanie ma także pomóc w określeniu jakie możliwości dzieci nie są wciąż przez szkołę dostatecznie wykorzystywane.

Testy z języka polskiego i matematyki mają na celu zbadanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z podstawą programową w zakresie:

 • celów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 • najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w  trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:

  • czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów,

  • myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z  podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,

  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie

 

Badane są również:

 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,

 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

 • odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.

bottom of page