top of page

Egzamin ósmoklasisty

Wyniki w roku szkolnym 2019/2020

 

Nasi uczniowie po raz drugi przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. W związku z panującą epidemią COVID-19, egzamin odbył się z dużym opóźnieniem i w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Pomimo nietypowych i stresujących warunków uczniowie poradzili sobie znakomicie i uzyskali wyniki znacznie powyżej średnich wyników wszystkich szkół podstawowych w Warszawie oraz w Polsce.

Średni wynik szkoły, ze wszystkich przedmiotów, wyniósł -  85%

 

Wyniki z poszczególnych przedmiotów*:

 • język polski - 76,60 %

 • matematyka - 82,10 %

 • język angielski - 96,65 %

egzamin ósmoklasisty rok 2019/2020

Wyniki w roku szkolnym 2018/2019

 

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do "egzaminu ósmoklasisty".

 

Był to również ważny egzamin dla naszej szkoły. Jego wynik jest najbardziej obiektywną oceną jakości programu nauczania w Warszaw Bilingual School.

 

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki*:

 • język polski - 71,5 %

 • matematyka - 66,9 %

 • język angielski - 94,6 %

 

Są to, w większości, wyniki dużo powyżej średniej wyników wszystkich szkół podstawowych w Dzielnicy Włochy, w Warszawie oraz w Polsce. 

egzamin ósmoklasisty rok 2018/2019

Wyniki w roku szkolnym 2020/2021

 

W czerwcu 2021 r., po niemal rocznym zdalnym nauczaniu, nasi uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty i poradzili sobie znakomicie. Uzyskali wyniki znacznie przewyższające średnią w Warszawie oraz w Polsce.

Aż 62% naszych uczniów uzyskało z języka angielskiego najwyższy wynik 100%. Pozostali uczniowie zdali egzamin z języka angielskiego z wynikiem 96% i 98%.

Dwóch ósmoklasistów uzyskało wynik 100% z matematyki.

Średni wynik szkoły ze wszystkich przedmiotów, wyniósł -  82%

Wyniki z poszczególnych przedmiotów*:

 • język polski - 71,84 %

 • matematyka - 75,38 %

 • język angielski - 98,92 %

egzamin 8 klasa.png

Wyniki w roku szkolnym 2021/2022

 

WIELKI SUKCES NASZYCH ABSOLWENTÓW!

 

Osiągnięte przez naszych ósmoklasistów wyniki są w tym roku szkolnym rewelacyjne. Jak co roku wyniki z poszczególnych przedmiotów znacznie przewyższają średnią w Warszawie oraz w Polsce:

 • język polski - 82,10%*

 • matematyka - 84,82%*

 • język angielski - 98,38%*

 

Średni wynik szkoły ze wszystkich przedmiotów - 88,44%*

*- prezentowane wyniki nie uwzględniają uczniów nauczania domowego

egzamin 3.png

Imponujące są indywidualne wyniki naszych uczniów. Średni wynik ze wszystkich przedmiotów mieszczący się w przedziale 90-100% osiągnęło 69,23% zdających, a wyniki z poszczególnych przedmiotów mieszczące się w przedziale 90-100%, w porównaniu ze statystykami krajowymi, są wręcz rewelacyjne:

 • języka polski - 25,6% zdających         (w kraju tylko 3,0%)

 • matematyki - 64,1% zdających           (w kraju tylko 18,3%)

 • język angielski - 94,9% zdających        (w kraju tylko 35,3%)

 

Najwyższy wynik 100% uzyskało:

 • matematyka - 23% uczniów

 • język angielski - 62% zdających

Aż 18% zdających uzyskało najwyższy 100% wynik zarówno z języka angielskiego jak i z matematyki.

*- prezentowane wyniki nie uwzględniają uczniów nauczania domowego

Do roku szkolnego 2015/2016 wiedza uczniów, na zakończenie szkoły podstawowej, była weryfikowana na podstawie sprawdzianu w klasie szóstej. Wyniki naszych uczniów

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w ósmej klasie szkoły podstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.  Pełni on dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i  zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,

 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2022 uczniowie zdają egzamin z trzech przedmiotów:

 • język polski,

 • matematyka,

 • język obcy nowożytny

 

Od roku 2023 egzamin będzie obejmował cztery przedmioty:

 • język polski,

 • matematyka,

 • język obcy nowożytny,

 • jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

bottom of page