Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w ósmej klasie szkoły podstawowej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej, w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.  Pełni on dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i  zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,

 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 uczniowie zdają egzamin z trzech przedmiotów:

 • język polski,

 • matematyka,

 • język obcy nowożytny

 

Od roku 2022 egzamin będzie obejmował cztery przedmioty:

 • język polski,

 • matematyka,

 • język obcy nowożytny,

 • jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

Wyniki w roku szkolnym 2018/2019

 

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do "egzaminu ósmoklasisty".

 

Był to również ważny egzamin dla naszej szkoły. Jego wynik jest najbardziej obiektywną oceną jakości programu nauczania w Warszaw Bilingual School.

 

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki*:

 • język polski - 71,5 %

 • matematyka - 66,9 %

 • język angielski - 94,6 %

 

Są to, w większości, wyniki dużo powyżej średniej wyników wszystkich szkół podstawowych w Dzielnicy Włochy, w Warszawie oraz w Polsce. 

egzamin 8-klasisty (wyniki).png

Do roku szkolnego 2015/2016 wiedza uczniów, na zakończenie szkoły podstawowej, była weryfikowana na podstawie sprawdzianu w klasie szóstej. Wyniki naszych uczniów

*- prezentowane wyniki nie uwzględniają uczniów nauczania domowego

Tęczowy Ogród © 2018    Created by eMarketerka 

Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Tęczowy Ogród sp. z o.o. jest zabronione.

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

22 848 04 35

Warszawa, ul. Radarowa 6