top of page

Szkoła Podstawowa Roku 2016

Nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Placówka Oświatowa Roku 2016, organizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Program ma na celu nagrodzenie instytucji edukacyjnych, które oferują atrakcyjne programy dydaktyczne, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów.

 

Warsaw Bilingual School została nagrodzona za wdrażanie najlepszych praktyk edukacyjnych Godłem Szkoła Podstawowa Roku 2016.

 

bottom of page