top of page

Egzamin Cambridge English Qualifications

Ucząc dzieci języka angielskiego jednocześnie przygotowujemy je do testów Cambridge English Qualifications. Co roku uczniowie mają możliwość obiektywnego potwierdzenia poziomu swoich umiejętności językowych odpowiednim certyfikatem, przestępując do egzaminów sprawdzających nabyte umiejętność w języku angielskim.

Uczniowie klas 2-4 rozwiązują testy przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers.  Są to testy motywujące, sprawdzające umiejętności językowe przez zabawę. Testy Cambridge English dla najmłodszych poruszają bliską dzieciom tematykę i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Celem testów jest pokazanie dzieciom tego, co już potrafią po angielsku.

Uczniowie klas 5-8 przystępują do kolejnych egzaminów, zdobywając certyfikaty potwierdzające umiejętności językowe:

  • Certyfikat A2 Key (KET) – potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz umiejętność uczestniczenia w typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy, a także radzenia sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.

  • Certyfikat B1 Preliminary (PET) – potwierdza znajomość  podstaw języka angielskiego i posiadanie praktycznych umiejętności językowych, pozwalających komunikować się w codziennych sytuacjach.

  • Certyfikat B2 First (FCE) – potwierdza umiejętność posługiwania się używanym na co dzień praktycznym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

  • Certyfikat C1 Advanced (CAE) - potwierdza wysoce zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego. Jest uznawany przez ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie.

  • Certyfikat C2 Proficiency (CPE) - potwierdza osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego, na poziomie zaawansowania zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka. Jest uznawany przez tysiące wiodących firm i instytucji edukacyjnych na świecie.

Wyniki w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/19 do egzaminów Cambridge English Qualifications przystąpiło ogółem 93 uczniów, w tym:

38 uczniów z kas 2-4 oraz 55 z klas 5-8.

 

W wyniku zdanego egzaminu, uczniowie uzyskali następujące certyfikaty, potwierdzające ich poziom umiejętności językowych:

 

egzaminy Cambridge - rok szkolny 2018/2019

Wyniki w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, egzaminy Cambridge English Qualifications odbyły się tylko w pierwszym semestrze i przystąpili do nich jedynie uczniowie klasy ósmej.  Dwoje uczniów zdało egzamin z najwyższym wyróżnieniem, uzyskując certyfikat C1 Advanced (CAE). Pozostali zakończyli edukację w szkole podstawowej z certyfikatami B2 First (FCE).

 

bottom of page