top of page

projekt Lepsza Szkoła

Uczniowie naszej szkoły wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski uczestniczą w projekcie edukacyjnym "Lepsza szkoła". Projekt ma na celu pomoc w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

 

W ramach projektu uczniowie rozwiązują standaryzowane testy badające kompetencje matematyczne, dające możliwości obiektywnej oceny ich postępów w nauce. Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym: na początku, po pierwszym i po drugim semestrze. Daje to możliwość badania bieżących postępów w nauce całych klas i poszczególnych uczniów. Wyniki uczniów mogą być porównywane z wynikami osiąganymi przez ich rówieśników z całej Polski.

 

Już od 2 lat wynik naszej szkoły na tle województwa i Polski jest powyżej średniej.

bottom of page