top of page

Edukacja angielska

Program opiera się na metodzie immersji. Zgodnie z tą metodą język obcy / drugi (L2) jest w takim samym stopniu narzędziem komunikacji i środkiem przekazywania treści jak język ojczysty (L1).

Liczba godzin zajęć w języku angielskim (L2) w klasach 1-3 wynosi 14 x 45 minut tygodniowo i obejmuje:

 

  • 6 godzin zajęć prowadzonych dwujęzycznie: matematyka, przyroda, muzyka, informatyka, plastyka

  • 3 godziny zajęć prowadzonych przez native

  • 5 godzin zajęć języka angielskiego

 

Liczba godzin zajęć w języku angielskim (L2) w klasach 4-6 wynosi 12 x 45 minut tygodniowo i obejmuje:

 

  • 5 godzin zajęć prowadzonych dwujęzycznie: matematyka, biologia, muzyka, informatyka, kółko historyczne

  • 3 godziny zajęć prowadzonych przez native

  • 4 godziny zajęć języka angielskiego

Liczba godzin zajęć w języku angielskim (L2) w klasach 7-8 wynosi 13 x 45 minut tygodniowo i obejmuje:

 

  • 6 godzin zajęć prowadzonych dwujęzycznie: matematyka, biologia, chemia, informatyka, kółko historyczne, w-f

  • 3 godziny zajęć prowadzonych przez native

  • 4 godziny zajęć języka angielskiego

bottom of page