top of page

Klasy 1-3

Zajęcia w wymiarze tygodniowym:

14 godzin

1 godzina

1 godzina

2 godziny

1 godzina

3 godziny

Edukacja wczesnoszkolna

Muzyka

Religia / Etyka (w klasie 3 - 2x Religia)

Język francuski (od klasy 2)

Informatyka

Zajęcia sportowe:

  • 2 x zajęcia WF na sali sportowej

  • 1 x gimnastyka ogólnorozwojowa z elem. gimnastyki korekcyjnej - w klasach 1 i 3

  • 1 x basen - w klasie 2

Klasy 4-6

Zajęcia w wymiarze tygodniowym:

5 godzin

4 godziny

2 godziny

1 godzina

1 godzina

2 godziny

1 godzina

3 godziny

2 godziny

1 godzina

1 godzina

1 godzina

1 godzina

1 godzina

4 godziny

Język polski

Matematyka

Przyroda - w klasie 4

Biologia - w klasie 5 i 6

Historia  - w klasie 4

Historia - w klasie 5 i 6

Geografia - w klasie 5 i 6

Język francuski

Język hiszpański (dla chętnych od klasy 5)

Plastyka

Technika

Muzyka

Informatyka

Religia / Etyka

Zajęcia sportowe:

  • 3 x zajęcia WF na sali sportowej

  • 1 x gimnastyka ogólnorozwojowa z elem. gimnastyki korekcyjnej

Klasy 7-8

Zajęcia w wymiarze tygodniowym:

5 godzin

4 godziny

2 godziny

2 godziny

2 godziny

2 godziny 2 godziny

3 godziny

2 godziny

1 godzina

1 godzina

2 godzina

1 godzina

1 godzina

1 godzina

4 godziny

Język polski

Matematyka

Biologia

Geografia

Fizyka

Chemia

Historia

Język francuski lub hiszpański

Język hiszpański (dla chętnych)

Plastyka - w klasie 7

Muzyka - w klasie 7

Wiedza o społeczeństwie - w klasie 8

Edukacja dla bezpieczeństwa - w klasie 8

Informatyka

Religia / Etyka

Zajęcia sportowe:

  • 3 x zajęcia WF na sali sportowej

  • 1 x gimnastyka ogólnorozwojowa z elem. gimnastyki korekcyjnej

bottom of page