top of page

Sprawdzian w klasie szóstej

Sprawdzian w klasie szóstej jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne.

 

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:  

  • czytania,

  • pisania, 

  • rozumowania, 

  • korzystania z informacji, 

  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.

Wyniki w roku szkolnym 2015/2016

W bieżącym roku szkolnym w Warszaw Bilingual School nie przeprowadzono sprawdzianu z uwagi na brak klasy szóstej. Do sprawdzianu przystąpili jedynie uczniowie programu LIBRATUS.

 

 

Wyniki w roku szkolnym 2014/2015

W dniu 1 kwietnia 2015 r. nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do "sprawdzianu szóstoklasisty".

Był to również ważny egzamin dla naszej szkoły. Wynik sprawdzianu jest najbardziej obiektywną oceną jakości programu nauczania w Warszaw Bilingual School.

 

Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

  • język polski - 84,4 %

  • matematyka - 89,4 %

  • język angielski - 99,3 %

Są to wyniki dużo powyżej średniej wyników wszystkich szkół podstawowych w Warszawie oraz w Polsce. 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Warsaw Bilingual School jest w ścisłym gronie najlepszych szkół podstawowych w Warszawie!

 

Wśród szkół podstawowych dziających w dzielnicy Warszawa - Włochy nasi uczniowie osiągnęli najlepszy wynik z języka angielskiego oraz drugi wynik z I części testu, obejmującej język polski i matematykę.

bottom of page