top of page

W ramach programu "Cała Polska czyta dzieciom" Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Profesora Władysława Bartoszewskiego uczestniczy w projekcje "Czytające szkoły".

 

Czytanie jest podstawowym narzędziem myślenia (w tym również matematycznego!) i zdobywania wiedzy. Dlatego we wszystkich systemach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na naukę czytania. Bez tej umiejętności nie można odnieść sukcesu w szkole.

 

Umiejętności językowe trzeba rozwijać od najmłodszych lat – zachęcając do rozmowy, zadawania pytań, snucia refleksji, a także codziennie czytając dzieciom dla przyjemności. Słuchając bogatego języka literackiego, dziecko z kontekstu domyśla się i poznaje znaczenie nowych słów, bez wysiłku uczy się poprawnej gramatyki i składni, a w przyszłości z łatwością i chętnie samo będzie czytać. Rozczytane dzieci lepiej radzą sobie z nauką i łatwiej dostosują się do wymogów zmieniającego się świata. 

 

CEL PROJEKTU:

 

  • rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów w dwóch językach: polskim i angielskim

  • kształtowanie przyzwyczajeń poznawania świata poprzez literaturę

  • kształtowanie umiejętności prezentacji na temat przeczytanej książki

Co roku, w ramach projektu, organizowane są Czytelnicze Soboty połączone z kiermaszem nowości wydawniczych.

Cała Polska czyta dzieciom

bottom of page