top of page

Edukacja dla tolerancji

"Przełamywać bariery, budować mosty"

We wrześniu 2018 roku zrodziła się potrzeba uzupełnienia programu nauczania o projekt profilaktyczno – wychowawczy, kształtujący wśród uczniów postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur, ras i religii. Inspiracją do powstania programu było życie i działalność Władysława Bartoszewskiego oraz spuścizna, która pozostawił po sobie patron naszej szkoły.

Cała społeczność szkolna włączona jest w aktywne działania w ramach edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Projekt realizowany jest interdyscyplinarnie i wielotorowo. W jego realizację zaangażowani są: nauczyciele przedmiotowi (historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, religia, etyka, plastyka, muzyka), wychowawcy oraz psycholog i pedagog szkolny.

W ramach projektu, najmłodsi uczniowie uczą się: wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania przyjaźni, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pokonywania prześladowców i adaptowania się do nowych sytuacji. Uczniowie klas starszych rozmawiają o: przyjaźni, szacunku, różnorodności, akceptacji i tolerancji. Rozważają zagrożenia związane ze stereotypami, dyskryminacją i mową nienawiści.

Program realizowany jest w formie:

  • zajęć lekcyjnych w szkole,

  • zewnętrznych warsztatów tematycznych w muzeach,

  • seansów filmowych i spektakli teatralnych,

  • spotkań z autorami, artystami oraz ciekawymi ludźmi,

  • spotkań z przedstawicielami różnych kultur i religii,

  • spacerów śladami patrona, wzbogaconych o treści związane z tolerancją,

  • dni otwartych, podczas których prezentowane są prace dzieci i programy wielokulturowe.

 

Skutki nietolerancji

Istotnym elementem projektu jest blok tematyczny poświęcony życiu społeczno – kulturalnym i historii Żydów polskich. Nasi uczniowie poznają wybitne postaci ze społeczności żydowskiej, ich spuściznę oraz wkład w rozwój polskiej kultury i sztuki. Oglądają i interpretują dzieła mistrzów oraz inspirują się nimi tworząc własne prace.

Na przykładzie tragicznej historii Żydów w czasie II wojny światowej, uczniowie najstarszych klas mają możliwość poznania skutków dyskryminacji i braku tolerancji. Spotkania ze świadkami przybliżają im okrucieństwo wojny oraz odwagę sprawiedliwych. Ta część projektu ma na celu ochronę i kultywowanie wiedzy oraz wspomnień o życiu Żydów polskich oraz przygotowanie młodzieży do wizyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Realizacja projektu

projekt realizowany jest w klasach 1-8

koordynatorzy projektu - Aneta Szymska, Maria Sabina

bottom of page