top of page

Edukacja prozdrowotna i obywatelska

Chcemy by nasi uczniowie :

  • byli świadomi, że każde działanie człowieka wywiera wpływ na otoczenie

  • kształtowali aktywną i twórczą, w tym i krytyczną postawę wobec zjawisk środowiskowych

  • nabywali wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie oraz respektowanie prawa do życia w zdrowych i przyjaznych warunkach.

 

W ramach projektu szkoła bierze udział w różnych programach prozdrowotnych i ekologicznych.

Doskonałe mleko w szkole

Ideą programu jest, aby każdy uczeń, który lubi i pije mleko, miał szanse na kartonik świeżego mleka podczas pobytu w szkole.

 

 

Owoce w szkole

Chcemy rozwijać edukacje prozdrowotną naszych uczniów, wpływać na ich codzienną dietę, zmieniać nawyki żywieniowe poprze codzienne jedzenie świeżych owoców oraz warzyw.

 

 

Fundacja Nasza Ziemia

Od lat nasza szkoła w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia realizuje liczne projekty.

 

 

Stena Innovative recycling

Propagujemy dbałość o środowisko. Oszczędzamy lasy poprzez segregacje papieru.

 

 

Zbieraj baterie!

Przez cały rok szkolny, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, zbierają zużyte baterie.

Oddajemy je potem do Zakładu Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA.

Uczymy nasze dzieci pomagać słabszym i potrzebującym. Bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych wspierając Organizacje Pożytku Publicznego:

 

  • graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,

  • wspieraliśmy Wioski Dziecięce oraz Rodziny Adopcyjne,

  • spełnialiśmy marzenia podopiecznych Fundacji Mam Marzenie,

  • przekazaliśmy książki w ramach akcji "Dzielę się książkami",

  • zbieraliśmy nakrętki dla podopiecznych Stowarzyszenia Dom - Rodzina - Człowiek,

  • przyłączyliśmy się do akcji DogBlog i zebraliśmy dary dla zwierzaków z Fundacji Azylu pod Psim Aniołem,

  • uczestniczymy w akcji UNICEFu "Gwiazdka dla Afryki".

bottom of page