top of page

Wprowadzenie do epok

literatura - historia - sztuka - muzyka

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla uczniów klas 4-8. W trakcie zajęć z języka polskiego, historii, plastyki oraz muzyki przybliżamy uczniom zagadnienia teoretyczno-metodologiczne z różnych dziedzin życia społecznego, literackiego, kulturalnego w ich kontekście historycznym.

Główne założenia projektu:

  • Omawianie wybranych lektur w interdyscyplinarnym kontekście, co pozwala uczniom identyfikować autora, rozumieć tematykę i problematykę dzieła dzięki szerokiej wiedzy o historycznych wydarzeniach oraz przemianach społeczno-kulturalnych, w czasie których to dzieło powstało lub które opisuje.

  • Tekst literacki a inny tekst kultury. Uczniowie poznają najważniejsze dzieła malarskie, muzyczne, filmowe dla danej epoki i omawiają je w korespondencji tematyczno-artystycznej z wybranym utworem literackim.

bottom of page