top of page

Klimatyczna szkoła

Projekt edukacyjny mający na celu zmotywowanie uczniów do poznania i docenienia najważniejszych wartości przyrody oraz kształtowanie ich świadomości ekologicznej. W ramach realizacji projektu dzieci uczestniczą w ciekawych wycieczkach i warsztatach przyrodniczych.

Główne założenia projektu:

  • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,

  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska,

  • wzbudzanie i kształtowanie szacunku dla przyrody

  • poszerzenie świadomości ekologicznej, dotyczącej segregacji śmieci i ich recyklingu,

  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

bottom of page